Sbor dobrovolných hasičů Pískov
112

Tísňová linka

150

Hasiči

Kdy volat hasiče

Hasiče voláme když:

 • hoří
 • se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé
 • se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví osob, případně životní prostředí
 • následkem živelních pohrom (voda, vítr apod.) jsou ohroženy životy, majetek, životní prostředí
 • se nemohu dostat do bytu, kde je moje dítě, starší osoba, případně ohrožen majetek (zapnutý sporák, vařič, atd. )
 • v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod.

Na tísňovou linku se nebojíme volat, avšak zneužití tísňové linky je trestné !!!

Jak se chovat při zpozorování požáru

Zjistíte-li mimořádnou událost, v tomto případě požár, který ohrožuje osoby nebo majetek, je nutné provést opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. V případě, že není možné svými silami a dostupnými prostředky uhasit nebo zabránit dalšímu šíření požáru - volejte číslo:

150 Hasičský záchranný sbor
  Pokud se z nějakého důvodu nemůžete dovolat na linku 150, použijte univerzální:
112 tísňové volání

nebo některé z dalších nouzových čísel (Policie ČR - linka 158, Záchranná služba - 155, Městská policie - obvykle 156). Dispečeři těchto linek si vaši výzvu mohou předat mezi sebou jinou cestou, linka 112 vede přímo k hasičům.

Voláte-li z mobilního telefonu a váš operátor v místě, kde se nacházíte, nemá signál (na displeji je nápis "Jen tísňová volání" ap.), použijte rovněž univerzální nouzové číslo 112, které můžete vytočit i s uzamčenou klávesnicí (jedná-li se třeba o cizí mobil) a dokonce i bez nutnosti mít v mobilu vloženou či přes PIN aktivovanou SIM kartu! Pozor, toto číslo je možno použít i ve většině zahraničních států (měla by vám stačit znalost angličtiny nebo místního jazyka) a používejte ho jen v případě tísně! Nejedná se o žádnou pomocnou info linku mobilního operátora!

Pokud voláte na tísňové linky z mobilního telefonu

vždy uveďte název města nebo obce, kde se událost stala. Jen ulice nestačí! Tísňové linky na většině území republiky stále ještě (2004) končí v krajských městech a nikoliv na okrese, jako při volání z pevné linky. Mnohokráte už se stalo, že záchranné složky vyjížděli na adresu události, ale po dojezdu se ukázalo, že šlo o stejnojmennou ulici v úplně jiném městě a občas i v úplně jiném kraji.

Při předávání zprávy uveďte

 • kde hoří
 • co hoří
 • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
 • po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru

Před příjezdem jednotek (hasiči, záchranná služba, policie)

 • pozor na elektrický proud
 • vyčkejte na místě

Po příjezdu jednotek (hasiči, záchranná služba, policie)

 • na výzvu velitele zásahu jste povinni poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany, veliteli jednotky požární ochrany obce
 • fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc, jestliže ji v tom brání důležité okolnosti nebo jestliže by se vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké

Výzva k evakuaci

 • budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si vzít základní osobní věci (OP nebo ŘP, klíče od bytu)
 • ohlásit veliteli zásahu, že byt č. x je prázdný

Ochrana zdraví

 • při požáru se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobu pobývat v zamořeném prostoru nebo jím projít
 • v tomto případě je nezbytně nutné chránit cesty dýchací a povrch těla
 • je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný oděv, a to pomocí improvizované ochrany
 • k ochraně dýchacích orgánů se může použít vodou navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, ručníků, utěrek apod.
 • hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk
 • oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi
 • k ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do deště
 • nohy si chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami

 

Preload...
Počasí Troubelice - Slunečno.cz